Verksamheten

Ekåsgården - hage
Ekåsgården
Ekåsgården - Stallgång

På Ekåsgården har vi följande:

  • Stallet har 15 boxar
  • 6 grusade rasthagar
  • Rundvolt
  • Paddock
  • 3 lösdriftstall
  • 50ha beteshagar
  • Hästmassör